دات نت نیوک

منتخب نمونه کارها

وب سایت جشنواره کتابخوانی یاد یار مهربان

http://yym.ir

تاریخ تحویل: 1395/08/08

درصد پیشرفت: 100%

وب سایت جشنواره کتابخوانی یاد یار مهربان

وب سایت آیات غمزه (انجمن مجازی شعر فارسی)

http://ayateghamzeh.ir/

تاریخ تحویل: 1390/06/01

درصد پیشرفت: 100%

وب سایت آیات غمزه (انجمن مجازی شعر فارسی)

وب سایت شرکت مهندسی معماری سازه های رویایی

http://royaworld.com/

تاریخ تحویل: 1394/07/28

درصد پیشرفت: 100%

وب سایت شرکت مهندسی معماری سازه های رویایی

وب سایت مدیکال نت (سامانه تخصصی پزشکی و سلامت)

http://medicalnet.ir

تاریخ تحویل: 1393/09/20

درصد پیشرفت: 69%

وب سایت مدیکال نت (سامانه تخصصی پزشکی و سلامت)

مشاهده همه نمونه کارهای طراحی وب ایزوب